Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Kierowcy i spawacze najbardziej poszukiwani w województwie pomorskim

Dodano: piątek, 25 listopada 2016

Kierowcy i spawacze najbardziej poszukiwani w województwie pomorskim

Wyniki badania barometr zawodów na rok 2017 wskazują, że najbardziej poszukiwanymi zawodami w województwie pomorskim są kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz spawacze. W sumie w ramach badania zdiagnozowano 49 zawodów deficytowych, tzn. takich, na które w 2017 roku będzie wysokie zapotrzebowanie i może wystąpić niedobór pracowników oraz 8 zawodów nadwyżkowych, czyli takich, w przypadku których obserwuje się niewielkie zapotrzebowanie na pracowników. 

Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych to jedyny zawód w całym województwie, który we wszystkich powiatach został uznany za deficytowy lub zdecydowanie deficytowy.

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbyt mała liczba kandydatów do pracy posiadających odpowiednie uprawnienia, głównie prawo jazdy kat. C+E, oraz uprawnienia na przewóz rzeczy. Istotnym elementem zniechęcającym kandydatów do pracy jest duża dyspozycyjność ze względu na długie wyjazdy, a także relatywnie niskie (w porównaniu z Europą Zachodnią) wynagrodzenie. Element płacowy ma decydujące znaczenie dla przedstawicieli tego zawodu przy podejmowaniu decyzji o pracy za granicą.Zawody budowlane mają zdecydowanie największy udział wśród prognozowanych zawodów deficytowych. Jest ich aż 19 na 49 wszystkich zawodów deficytowych. Osiem z tych zawodów w większości powiatów uznanych zostało za deficytowe. Najwięcej takich wskazań miał spawacz. W badaniu zeszłorocznym zawód ten również należał do deficytowych, z tym że w bieżącym badaniu został wskazany przez zdecydowanie więcej powiatów jako duży deficyt poszukujących pracy.

Wśród przyczyn deficytu wskazywany był brak posiadania przez kandydatów do pracy uprawnień do spawania zróżnicowanymi metodami (MIG, MAG czy TIG) oraz brak doświadczenia. Z drugiej strony wielu ekspertów podkreślało, że przyczyną braku chętnych do pracy są trudne warunki pracy i relatywnie niskie wynagrodzenia. Ten drugi element ma wpływ na dużą migrację zagraniczną pracowników, w związku z lepszymi wynagrodzeniami w innych krajach. Wskazywano również, że bezrobotni zarejestrowani w zawodzie spawacza to głównie osoby starsze, które nie chcą już pracować w zawodzie.

"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).

Zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce. Lecz nie tylko. Barometr dostępny jest także na poziomie województw.

Zapraszamy do korzystania z wyników!

Raport wojewódzki:Strona internetowa badania ogólnopolskiego:
https://barometrzawodow.pl/