Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Jeszcze niższa stopa w czerwcu

Dodano: poniedziałek, 9 lipca 2018

Jeszcze niższa stopa w czerwcu Liczba osób bezrobotnych w Polsce osiągnęła rekordowy poziom poniżej miliona osób, tj. wartość 969 tys. Stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w czerwcu do 5,9 proc. z 6,1 proc w maju - wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jeszcze rok temu wynosiła ona 7 proc. Bezrobocie spadło we wszystkich województwach, w Pomorskiem stopa bezrobocia wyniosła 4,9%. W odniesieniu do maja tego roku to spadek o 0,2 pkt. proc.

Rekordem  jest również liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego, która wynosi 44,6 tys. osób. W stosunku do maja b.r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 3,7 % (tj. o 1,7 tys. osób).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła natomiast liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej o 5,4%. 

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnymi danymi o rynku pracy – Podstawową informacją o rynku pracy w województwie pomorskim – dane szacunkowe wg stanu na 30 czerwca 2018 r.