Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Jakie jest przeciętne wynagrodzenie w firmach w powiecie chojnickim?

Dodano: środa, 18 stycznia 2017

Jakie jest przeciętne wynagrodzenie w firmach w powiecie chojnickim?

W jakich branżach firmy działają najdłużej? Jak duże są to firmy? Jaki jest ich zasięg? Ile zatrudniają osób i ile planują zatrudnić? Jakie umowy zawierają z pracownikami? Jak jest ich kondycja finansowa? Na te i inne pytanie odpowiedź znaleźć można w raportach z badań przedsiębiorców w poszczególnych branżach w powiecie chojnickim.

Od 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach zintensyfikował działania mające na celu badanie sytuacji na lokalnym rynku pracy, w szczególności zbadanie kondycji lokalnych firm.

Zespół pośredników pracy diagnozuje w terenie przedsiębiorców poprzez wywiad standaryzowany- badanie ankietowe. Każde badanie sekcji (branży) kończy się raportem końcowym. Efektem dotychczasowych działań są raporty:

BRANŻA BUDOWLANA Zeszyt 1/2015: „Badanie  lokalnego  rynku pracy w powiecie  chojnickim  w  2015  roku -branża budowlana - lipiec 2015”.

MECHANIK SAMOCHODOWY Zeszyt 2/2015: „Badanie lokalnego rynku pracy w powiecie chojnickim w 2015 roku - mechanik samochodowy - sekcja G -PKD 45 -handel  hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych”.

SPRZEDAWCA Zeszyt  3/2015: „Badanie lokalnego rynku pracy w powiecie chojnickim w  2015  roku – sprzedawca - sekcja G - PKD  46 - handel  hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, PKD 47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi”.

FRYZJER Zeszyt  4/2015: „Badanie lokalnego rynku pracy w  powiecie chojnickim  w  2015  roku – fryzjer - sekcja S - PKD 96 - fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne”.

STOLARZ Zeszyt 1/2016: „Badanie lokalnego rynku pracy w powiecie chojnickim w  2016  roku – stolarz - sekcja C - PKD 16, 31, 32 – przetwórstwo przemysłowe”.

KUCHARZ Zeszyt 2/2016: „Badanie lokalnego rynku pracy w powiecie chojnickim  w  2016 roku – kucharz - sekcja I - PKD 55, 56 – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Wszystkie opracowane raporty dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach:

http://chojnice.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy-urzedu/analizy-lokalnego-rynku-pracy