Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Jak zachęcić studentów do studiowania w regionie?

Dodano: poniedziałek, 7 maja 2018

Jak zachęcić studentów do studiowania w regionie?

W jaki sposób stworzyć satysfakcjonujące warunki do studiowania, życia i podjęcia pracy zawodowej w Pomorskiem? Co może przyczynić się do wzrostu internacjonalizacji pomorskich uczelni?

Nad odpowiedziami na powyższe pytania zastanawiano się 27 kwietnia b.r. na seminarium zorganizowanym w ramach porozumienia Study in Pomorskie. Celem wydarzenia była m.in. prezentacja wyników  badań pt. „Potencjał województwa pomorskiego w zakresie przyciągania studentów spoza regionu” przeprowadzonych na zlecenie samorządu województwa przez Ośrodek Badań i Analiz Społecznych (OBIAS). Konsekwentna inwestycja w poprawę jakości życia, warunków studiowania oraz lokalny rynek pracy powinna przynieść rezultaty w postaci zwiększenia atrakcyjności regionu dla potencjalnych studentów, którzy w przyszłości zasilą regionalny rynek pracy.
 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań i prezentacją OBIAS z seminarium.