Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Doradztwo zawodowe wobec różnorodności kulturowej

Dodano: czwartek, 7 czerwca 2018

Doradztwo zawodowe wobec różnorodności kulturowej

W zglobalizowanym świecie wielokulturowość staje się wartością, która umożliwia czerpanie korzyści ze współdziałania pracowników pochodzących z odmiennych kulturowo środowisk. Świadomość istniejących różnic międzykulturowych, chęć ich zrozumienia, a w końcu docenienie różnorodności daje szansę na to współdziałanie, na lepsze wyniki pracy, większą kreatywność i skuteczność w rozwiązywaniu problemów zawodowych i życiowych.

Działania integracyjne i zarządzanie wielokulturowością nie może odbywać się bez pomocy poradnictwa zawodowego. W odpowiednim przygotowaniu do funkcjonowania na zróżnicowanym kulturowo rynku pracy pomóc mogą m.in. profesjonalni doradcy zawodowi.

Podniesienie jakości pracy doradców, doskonalenie ich kompetencji, w tym również wzmocnienie kompetencji międzykulturowych oraz popularyzowanie nowatorskich metod i narzędzi pracy to jeden celów zobowiązania strategicznego  samorządu województwa pomorskiego pn: „Pomorski System Poradnictwa Zawodowego”.

Wzmocnieni w kompetencje międzykulturowe doradcy mają wspierać w rozwoju kariery zawodowej nie tylko cudzoziemców zza wschodniej granicy,  ale także osoby, które przyjeżdżają do pracy w Pomorskiem z innego województwa.

Zachęcamy do zapoznania  się z treścią prezentowanych wystąpień na konferencji pn.: „Doradztwo zawodowe wobec różnorodności kulturowej – perspektywy i wyzwania”, która odbyła się 24 maja b.r. w UMWP w Gdańsku.

 

Pliki do pobrania:

Pomorski System Poradnictwa Zawodowego.pdf

Jak budować różno-ważne zespoły i instytucje.pdf

Róznorodnośc kulturowa.pdf

Przygotowanie zawodowe do międzynarodowego rynku pracy.pdf