Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Dalszy spadek bezrobocia w maju

Dodano: piątek, 8 czerwca 2018

Dalszy spadek bezrobocia w maju

Kolejny raz obserwujemy spadek stopy bezrobocia (5,1%), najniższej od początku powstania województwa pomorskiego.  Według wstępnych danych MRPiPS o sytuacji na rynku pracy w maju 2018 r. wynik ten plasuje Pomorskie na 4 miejscu w kraju, zaraz za województwem wielkopolskim (3,4%), śląskim (4,7%) i małopolskim (4,9%).

Do rekordu ponownie można zaliczyć również liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy naszego województwa, tj. 46,6 tys. osób. W stosunku do kwietnia b.r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 3,0% (tj. o 1,4 tys. osób).

Zaskakujące są natomiast wstępne szacunki dotyczące ofert pracy. W województwie pomorskim w maju, po raz pierwszy od początku tego roku, odnotowano spadek wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej o 19,7% (tj. o 2,2 tys. ofert).

Zapraszamy do zapoznania się z Podstawową informacją o rynku pracy w województwie pomorskim – dane szacunkowe wg stanu na 31 maja 2018