Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Czy warto pracować w budownictwie? Raport dotyczący zawodu operator koparko - ładowarki w powiecie chojnicki

Dodano: piątek, 28 lipca 2017

Czy warto pracować w budownictwie? Raport dotyczący zawodu operator koparko - ładowarki w powiecie chojnicki

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach od 2015 roku diagnozuje sytuację pracodawców na lokalnym rynku pracy. Szczegółowa analiza rynku pracy ma na celu zbadanie podmiotów gospodarczych, ich stanu i kondycji, a także potrzeb i trendów rozwojowych.               
W roku bieżącym, zespół pośredników zdiagnozował 50 przedsiębiorców poprzez wywiad standaryzowany – badanie ankietowe. Podczas spotkań głównym zadaniem było pozyskanie informacji niezbędnych do uzupełnienia kwestionariusza ankiety, jak
i przekazanie informacji na temat możliwości współpracy z PUP w ramach aktualnych programów i usług rynku pracy.


Efektem przeprowadzonych wizyt jest opracowanie raportu:

- Operator koparko - ładowarki– Zeszyt 2/2017 „Badanie lokalnego rynku pracy
w powiecie chojnickim 2017 roku – operator koparko-ładowarki – sekcja F – PKD 43 – budownictwo”. 
     Z powyższego raportu wynika, iż:
  • firmy w powiecie chojnickim zatrudniające osoby bezrobotne, w zawodzie operator koparko-ładowarki, mają stabilną sytuację;
  • większość przebadanych firm zamierza utrzymać stan zatrudnienia lub w najbliższym czasie  je zwiększyć;
  • pracodawcy swój rozwój chcą oprzeć na współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach (głównie w obszarze pośrednictwa pracy i subsydiowanego zatrudnienia);
  • preferowanym przez pracodawców rodzajem zawieranych umów są umowy o pracę;
  • połowa badanych oferuje pracownikom miesięczne wynagrodzenie powyżej minimalnego wynagrodzenia.

Wszystkie opracowane raporty dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu  Pracy w Chojnicach:

http://chojnice.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy-urzedu/analizy-lokalnego-rynku-pracy