Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Cudzoziemcy

Dodano: wtorek, 30 maja 2017

Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn.zm.) wprowadziła oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które dotyczą prac nie sezonowych. Ponadto od 1 stycznia 2018 r. ustawa wprowadziła nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową.

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom wpisane do ewidencji oświadczeń
przez powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego od stycznia do listopada 2019 roku

 

Opis do mapy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (pdf 483 KB)

 


 

 

Zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców wydane przez powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego
od stycznia do listopada 2019 roku

Opis do mapy zezwolenia na pracę sezonową (pdf 479 KB)