Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Coraz więcej pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem cudzoziemców – Informacja o rynku pracy w województwie pomorskim grudzień 2016 r.

Dodano: czwartek, 2 lutego 2017

Coraz więcej pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem cudzoziemców – Informacja o rynku pracy w województwie pomorskim grudzień 2016 r.

Stopa bezrobocia w grudniu 2016 r. w województwie pomorskim wyniosła - 7,3% - wzrost o 0,1 pkt. proc. w porównaniu do listopada 2016 r. Na koniec grudnia w Pomorskiem zarejestrowanych było 64,1 tys. osób bezrobotnych - to o 0,9 tys. więcej niż w listopadzie.  W porównaniu do poprzedniego miesiąca w  województwie pomorskim odnotowano wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców – zarejestrowano w powiatowych urzędach pracy  ponad 6,9 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę  (w tym 92,2% dotyczyło obywateli Ukrainy, 4,9% obywateli Białorusi).

  • W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wzrosła. W grudniu 2016 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 1,4%, tj. 0,9 tys. osób. Według stanu na 31 grudnia 2016 r. liczba bezrobotnych wyniosła w Pomorskiem 64,1 tys. osób.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01.

  • Stopa bezrobocia w grudniu 2016 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,1 pkt. proc. i wyniosła 7,3%.
  • Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Sopocie (2,9%), a najwyższą w powiecie nowodworskim (18,3%).


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

  • Stopa bezrobocia w Polsce w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,1 pkt. proc. i wyniosła 8,3%.
  • Niższą stopę bezrobocia niż województwo pomorskie miały w grudniu 2016 r. tylko cztery województwa: wielkopolskie (5,0%), śląskie (6,6%), małopolskie (6,7%) i mazowieckie (7,2%).
  • W porównaniu do listopada 2016 r. odnotowano spadek wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji o 18,0%, tj. o 1,4 tys.  W grudniu 2016 r. zgłoszono 6,5 tys. ofert pracy.


Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01.

 

  • Utrzymuje się bardzo duże zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców.

W grudniu 2016 r. zarejestrowano w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 6,9 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (w tym 92,2% dotyczyło obywateli Ukrainy, a 4,9% obywateli Białorusi).

  • W grudniu br. zarejestrowano blisko 2,5-krotnie więcej oświadczeń niż w grudniu 2015 r. oraz blisko 14 -krotnie więcej niż w grudniu 2014 r.


Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeglądu sytuacji w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

Opracowała: Dorota Gabryelczyk, Zespół Badań i Analiz, Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy,

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. 
27.01.2017 r.