Skip to main content
Strona główna
Strona główna

Co zrobić, gdy pracodawca zagraniczny nie dotrzymał warunków umowy

Dodano: środa, 24 lipca 2019

 Co zrobić, gdy pracodawca zagraniczny nie dotrzymał warunków umowy

O tym, jak bezpiecznie podjąć zatrudnienie za granicą, instruowaliśmy w poprzednich częściach naszego cyklu Bezpieczna praca w wakacje. A co, jeśli pracodawca nie dotrzymał warunków umowy? Nie zwlekaj - działaj!

Jeśli pracodawca nie wywiązuje się z warunków umowy o pracę, koniecznie zgłoś ten fakt do agencji zatrudnienia. W niektórych państwach pomoc możesz otrzymać również od związków zawodowych, inspekcji pracy czy urzędów pracy. Jeśli taka forma wsparcia nie przynosi pożądanych efektów, sprawę należy skierować na drogę sądową. Zrób to, zanim wrócisz do kraju.

Spory wynikające ze stosunków pracy pomiędzy pracodawcą zagranicznym a pracownikiem leżą w gestii sądów kraju przyjmującego. W praktyce oznacza to, że w razie konieczności dochodzisz swoich praw wynikających ze stosunku pracy zgodnie z procedurami kraju, w którym podjąłeś zatrudnienie.

Pamiętaj, zawsze masz możliwość zawiadomienia polskiego konsulatu właściwego dla Twojego miejsca pobytu o naruszeniu Twoich praw pracowniczych. Na stronach internetowych polskich placówek dyplomatycznych znajdziesz dane kontaktowe instytucji, w których uzyskasz pomoc oraz zgłosisz informację o nieuczciwych pośrednikach pracy i nieuczciwych pracodawcach.

W prawie polskim brak jest regulacji prawnych określających zasady rozpatrywania skarg i zażaleń na pracodawców zagranicznych. W Niemczech na przykład, w wybranych miastach prowadzone są punkty konsultacyjne obsługiwane przez osoby znające język polski. Pełny ich wykaz znajdziesz na stronie https://www.faire-mobilitaet.de/pl/beratungsstellen

Nie wiesz – pytaj. Doradcy i asystenci Europejskiej Sieci Służb Zatrudnienia (EURES) udzielą Ci praktycznych porad na temat możliwości zatrudnienia w krajach UE i EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu). Dane teleadresowe doradców i asystentów EURES z Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz Wojewódzkich Komend OHP znajdziesz na krajowej stronie internetowej EURES www.eures.praca.gov.pl .

Zapraszamy do lektury opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY 2019.

W ramach cyklu "Bezpieczna praca w wakacje" dotychczas ukazały się:

 

Oprac.: Barbara Zabłocka, Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, Zespół redakcyjny PORP, WUP Gdańsk