#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie

Dodano: Środa, 11 stycznia 2017 (08:27)miniatura Adres Partnera 
ul. Tkaczyka 1, 83-400 Kościerzyna

Adres strony WWW Partnera
koscierzyna.praca.gov.pl/

 

 

Podstawowe informacje o Partnerze

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie działa na terenie powiatu kościerskiego a jego głównym zadaniem jest prowadzenie aktywnej polityki rynku pracy w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Misja tut. Urzędu to "Działający profesjonalnie - przyjazny Urząd, niosący pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia oraz pracodawcom w poszukiwaniu odpowiednich pracowników".