#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie

Dodano: Środa, 11 stycznia 2017 (09:01)miniatura Adres Partnera 
ul. Wojska Polskiego 6, 77-100 Bytów

Adres strony WWW Partnera
http://bytow.pup.pl/
Podstawowe informacje o Partnerze

Celem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, poszukujących pracy zamieszkujących na terenie powiatu bytowskiego.
Do zadań Urzędu należy wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, tj. z późn. zm).