#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie

Dodano: Piątek, 24 listopada 2017 (11:51)miniatura Adres Partnera
ul. Tadeusza Kościuszki 22-24,  81-704 Sopot

Adres strony WWW Partnera
http://ckusopot.pl/

Podstawowe informacje o Partnerze 

Obszar działania – EDUKACJA. 
Kształcenie ustawiczne dorosłych – LO, Szkoły Policealne, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe na poziomie powiatu.