#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Dodano: Środa, 29 marca 2017 (15:05)miniatura Adres Partnera
Al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk

Adres strony WWW Partnera
www.arp.gda.plPodstawowe informacje o Partnerze

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. działa na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza; pomaga przedsiębiorcom, instytucjom otoczenia biznesu i samorządom lokalnym; inicjuje i wspiera przedsięwzięcia gospodarcze o znaczeniu regionalnym.

Główne cele:
  • wspieranie przedsiębiorczości;
  • wspomaganie władz samorządowych w realizacji polityki regionalnej;
  • wspieranie procesów inwestycyjnych;
  • obsługa środków pomocowych Unii Europejskiej;
  • promocja województwa pomorskiego;
  • inicjowanie i uczestnictwo w projektach współpracy międzynarodowej.